Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց քննարկում

Չդասակարգված

Բյուջեի-նախագիծ-2019

Չդասակարգված

2019 Բյուջե — քաղվածք

Չդասակարգված

Դեղձուտի մ/դ — Հաշվետվություն դրամական միջոցների 01.01.2018-31.10.2018

Հաշվետվություն դրամական միջոցների 01.01.2018-31.10.2018

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Hashvetvutyun

Չդասակարգված

Կոմպլեկտավորում և սահմանային տեղ- Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Կոմպլեկտավորում և սահմանային տեղ- Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Չդասակարգված

Լիցենզիա- Դեղձուտի մ/դ

լիցենզիա — Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Չդասակարգված

Ֆինանսական եռամսյակային հաշվետվություն 01.01.2018-01.04.2018

Ֆինանսական եռամսյակային հաշվետվություն 01.01.2018-01.04.2018

Չդասակարգված

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

File Dzev3_protected-Դ.pdfFile0004

Չդասակարգված

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Չդասակարգված