Դեղձուտի մ/դ — Հաշվետվություն դրամական միջոցների 01.01.2018-31.10.2018

Հաշվետվություն դրամական միջոցների 01.01.2018-31.10.2018

Չդասակարգված

Հաշվետվություն

Hashvetvutyun

Չդասակարգված

Կոմպլեկտավորում և սահմանային տեղ- Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Կոմպլեկտավորում և սահմանային տեղ- Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Չդասակարգված

Լիցենզիա- Դեղձուտի մ/դ

լիցենզիա — Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Չդասակարգված

Ֆինանսական եռամսյակային հաշվետվություն 01.01.2018-01.04.2018

Ֆինանսական եռամսյակային հաշվետվություն 01.01.2018-01.04.2018

Չդասակարգված

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

File Dzev3_protected-Դ.pdfFile0004

Չդասակարգված

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

Չդասակարգված

Քաղվածք 2018 թվականի բյուջետային ծրագրի նախագծի

Քաղվածք 2018 թվականի բյուջետային ծրագրի նախագծի

Չդասակարգված

2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի փոփոխություն

Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց

Չդասակարգված

Դեղձուտ բյուջետային ծրագիր 2018

Դեղձուտ բյուջետային ծրագիր 2018

Չդասակարգված